Privacy verklaring:

Vink Jachtservice  respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vink Jachtservice  committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacy verklaring wil Vink Jachtservice  duidelijkheid scheppen in hetgeen Vink Jachtservice  met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

  • Persoonsgegevens
  • Bezoekersgegevens
  • Transactiegegevens
  • Prijsvragen en acties
  • Elektronische nieuwsbrieven en alerts
  • Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens
  • Hyperlinks
  • Contact

Persoonsgegevens
U kunt de Vink Jachtservice  website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Vink Jachtservice uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw geslacht, naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Vink Jachtservice op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Vink Jachtservice.

Vink Jachtservice zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Vink Jachtservice hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Vink Jachtservice website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

De Vink Jachtservice  website gebruikt op dit moment geen cookies.

Prijsvragen en acties
Als u reageert op een prijsvraag of een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaars op de hoogte te stellen van hun prijs en om de reacties op de actie te meten.

Elektronische nieuwsbrieven en alerts
U heeft op de Vink Jachtservice  website in de toekomst de mogelijkheid om u aan te melden voor verschillende elektronische nieuwsbrieven en alerts. U ontvangt dan periodiek per e-mail of SMS de door u aangevraagde informatie. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. U kunt uw gegevens altijd wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wij zullen dan contact met u opnemen en u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Na ontvangst van de kopie zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en eventueel correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Hyperlinks
De website van Vink Jachtservice bevat mogelijk hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Vink Jachtservice kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy verklaring heeft slechts betrekking op de website van Vink Jachtservice, http://www.vink-jachtservice.nl.

Contact
Als u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u contact opnemen met Vink Jachtservice:
info@vink-jachtservice.nl